TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 86e jaargang Nr. 5 okt. 1970 VOOR EN INHOUD blz. Mr. L. Gimbel. Een variatie op het thema „Van Erveboek tot Com puterlist"201 Uit de tijdschriften222 Jaarverslagen 1969223 Dienst van Kadaster en Hypotheken223 Cultuurtechnische Dienst224 In memoriam J. J. Gorter225 In memoriam L. T. A. J acobs227 F.I.G. congres 1971228 Bibliografie 229 Litteratuuroverzicht234 Berichten236 SommaireHistoire et avenir du régime foncier hollandais. L. Gimbel. 201. Extrait des revues. 222Comptes rendus annuels 1969Service du Cadas tre et des Hypothèques; Service du génie rural. 223. J. J. Gorter f. 225. L. T. A. Jacobs f. 227. Bibliographie. 229. Revue des joumaux. 234. T. Kad. Landmeetk. Jg. 86 Nr. 5 blz. 201-236. 's-Gravenhage, okt. 1970 SHC001000174 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1970 | | pagina 1