TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 86e jaargang Nr. 6 dec. 1970 VOOR EN INHOUD blz. Afscheid van het „Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde" 237 of- ir. G. J. Bruins. Nieuwe ontwikkelingen in de vormbepaling van de aardeq ^r- L. Aardoom. Dynamische en Geometrische aspekten van de Satellietgeodesie 'r' 'U.V- I' 0e 1straTechnische aspekten van het meten naar satellieten Verslag van het N.L.F.-congres op 15 en 16 oktober 1970 te Apeldoorn 26s 55- Deutscher Geodatentag van 16-19 september 1970 in Berlijn 267 bymposium te Warschau van 29 september4 oktober 1970268 Het nieuwe gebouw van de Onderafdeling Geodesie van de Technische Hogeschool, Delft Ruilverkaveling bij overeenkomst27 Boekbespreking276 In memoriam Ir. J. W. de Bruyn 277 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Notulen van het openbaar gedeelte van de 86e Algemene Vergade- ring op 18 september 1970 te Utrecht27g Litteratuuroverzicht Berichten2gg Inhoudsopgave 86e jaargang286 SommaireAdieu èi la „Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde" 237-—Développements de la détermination du géoide. Bruins. 238 —Aspects dynamiques et géometriques du géodésie par satellites. Aardoom. 243.— Appareils de mésure pour la géodésie par satellites. Poelstra. 251.—J. W. de Bruyn f .277 —Revue des Livres. 276.Revue des Joumaux. 283. IT- ^ac*' Landmeetk. Jg. 86 Nr. 6 blz. 237-288. 's-Gravenhage, dec. 1970] SHC001000175 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1970 | | pagina 1