TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED-INDIË VOOR HET K. G. HULLA, Mr. CORNELIS Matramanweg No. 75 Vaste medewerker: L.F.L. BERGAMIN, BATAVIA-(C.) Mampangweg 37 INHOUD: 1. Over loodlijnconstructies. 2. Polygoonvereffening met gebruikmaking van Vector-rekening. 3. Iets over de verzekering van polygoonpunten. 4. Een en ander over het Centreerén van Signalen bij Polygoonmetingen. 5. Uit de practijk. 6. Boekbespreking. 7. Correspondentie. UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING VAN HOOGER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN Drukkerij Plantijn.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1931 | | pagina 1