TIJDSCHRIFT m KADASTER IN NED.-INDIÊ JAARGANG 1931. AFLEVERING 2. VOOR HET 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vaste medewerker L.F.L. BERGAMIN, BATAVIA-(C.) Mampang weg 37 INHOUD: In Memoriam H. F. van Riel, D. F. van Braam Morris, H. van der Waag en J. S. Mellinga. Bericht. Een en ander over het Landmeetkundig Congres in Zürich en de Reis van onzen Dienstchef naar Holland. Herkadastreering van Buitenzorg (vervolg). Gewichtsbepaling. Uit de practijk. Iets over plaatselijken tijd. Correspondentie. UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING VAN HOOGER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN K. G. HULLA, Mr. CORNELIS Matramanweg No, 75 Drukkerij Plantijn.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1931 | | pagina 1