TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË IJ. HU LU, Landmeter vh Kadaster JAARGANG 193% AFLEVERING m VOOR HET UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING VAN HOOGER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN Mr. Cornell's Matramanweg No. 75. VASTE MEDEWERKER: L F. I. BERGAMIN, Inspecteur v/h Kadaster Batavia-Centrum Kebon Sirih No. 59. INHOUD 1Het Centreeren van richtingen 2. Over loodlijnconstructies 3. Uit de practijk. tSsüimj

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1931 | | pagina 1