i TODSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË JAARGANG 193Z AFLEVERING 1 VOOR HET UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DE VER- EENIOING VAN HOOOER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN H. MA SS IER - R. ROELOFS Landmeters b/h Kadaster Batavia-Centrum Hotel du Pavilion VASTE MEDEWERKER: L F. I. BE RIS A NI IN, Inspecteur i/h Kadaster Batavia-Centrum Kebon Sirih No. 59. INHOUD 1. Basismeting Batavia 2. De oriënteering v/h Primaire Driehoeksnet van Batavia 3. Over Woes te-grond-metingen 4. Korte mededeelingen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1932 | | pagina 1