TODSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË JAARGANG 1932 S5. AFLEVERING 2 VOOR HET UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DÈ VÈR- EENIGING VAN HOOGER TECHNISCHPERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN H. MASSiER R. ROELOFS Landmeters b/h Kadaster Batavia-Centrum Hotel du Pavilion VASTE MAverKER L.F.L BERGAMIH, Inspecteurv/hKadaster Batavia-Centrum Kebon Sirih No. 59. INHOUD 1. Beschouwingen over het Orantrecht. 2. De voerstraalntethode 3. Korte mededeelingén 4. Errata

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1932 | | pagina 1