73 Polygoon-schetskaart. Hieruit bleek dus, dat de methode door den heer van der Tas in het betreffende dictaat aangegeven (indien afgelegen azimuths heen en terug meer dan UO' verschillen dient men uit te gaan va/n twee over eenstemmende azimuths en met de noniushocken door te rekenen tot twee volgende goed overeenstemmende azimuths gevaarlijk kan zijn. Ofschoon de sluitfout in IV nu beneden de tolerans was, voldeed een en ander mij nog niet en werden ook de azimuths van T 1153 via 695 naar 521 op die wijze vastgesteld. Hierbij bleek dat de gecorrigeerde azimuths van trek T 1153 695 geen constante fout vertoonden; die van trek 695 naar 747 gaven echter een miswijzing te zien, die varieerde van 20' tot 50' en regelmatig op en afliep, zoodat de afgelezen azi muths goed overeenstemden. Mogelijkerwijze is hier van invloed geweest dat deze trek, volgens den mantri, langs een 70 meter diepe breukrand liep. JU

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1932 | | pagina 11