TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË JAARGANG 1932 VOOR HET K. G. HÜILA, L F. L. BEGGAMIN, Inspecteur ï/h Kadaster INHOUD 1Triangulatie-Stations te Batavia 2. De Waterpassing van Batavia 3. Uit de Praktijk 4. Aanteekeningen van de Redactie. UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DE VER- EENIGING VAN HOOGER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN Landmeter b/h Kadaster Mr. Cornells Malramanweg No. 53 VASTE MEDEWERKER: Batavia-Centrum Kebon Sirih No. 59.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1932 | | pagina 1