TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.~INDIË JAARGANG 1933 AFLEVERING 1 VOOR HET UITOEOEVEN VOOR REKENING VAN DE VER- EENIG1NG VAN HOOOER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN K. 6. tl I L L A, Landmeter b/h Kadaster Mr. Cornelis Matramanweg No. 53 l RGELOFS, Landmeter b/h Kadaster Batavia-C-, Probolinggoweg No. 2, p. VASTE MEDEWERKER: L F. L BERG AM IN, Inspecteur v/h Kadaster Batavia-Centrum Kebon Sirih No. 59. INHOUD 1. Beschouwingen over de uitgifte van zakelijke rechten ter Oostkust van Sumatra. Overwegingen tot invoe ring van een z. g. Orantbeiasting. 2. Herkadastreering van Buitenzorg. 3. Triangulatiestations te Batavia. f

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1933 | | pagina 1