TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË K. G. HULIA, R. ROELOFS, JAARGANG 1933 AFLEVERING 2 VOOR HET UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DE VER- EENIGING VAN HOOGER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. ONDER REDACTIE VAN Landmeter h/h Kadaster Mr. Cornells Matramanweg No. 53 Landmeter b/h Kadaster Batavia~C, Probolinggoweg No. 2, p. VASTE MEDEWERKER: L« F. L BERG AM IN, Inspecteur v/h Kadaster Batavia-Centrum Kebon Sirih No. 59. INHOUD 1. Mag een meetbrief» ouder dan vijf jaar, van een nog niet ingeschreven' perceel als vervallen worden be schouwd. 2. Een en ander over het berekenen van zona waarnemingen. 3. Herkadasteeting van Buitenzorg. 4. Uit de praktijk. 5. Errata.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1933 | | pagina 1