TIJDSCHRIFT 6 KADASTER IN NED.-INDIÉ JAARGANG 1933 AFLEVERING 4 VOOR HET UITOEOEVEN VOOR REKENING VAN DE VER- EENIQINO VAN HOOOER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË, INHOUD 1. De toepassing van de methode der kleinste vierkanten. Mag een meetbrief, ouder dan vijf jaar, van een nog niet ingeschreven perceel als vervallen worden be schouwd. Een en ander over het verzamelen van gegevens dienende tot grondslag van den verpondingsaanslag. Boekbespreking. 5. Uit de praktijk: Lotstaheptfernungsmesser van Zeiss Feuilleton.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1933 | | pagina 1