TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË AARGANG 1935 AFLEVERING 2 VOOR HET REDACTIE: Voor Recht en Administratie D. EENSCHOOTEN, Hoofd van het Kadasterkantoor te Batavia. Voor Landmeetkunde C. J. W. DE JONG, Landmeter bij het Kadaster te Batavia. INHOUD: 1. Vereffening van uitgepaste coördinaten. 2. Een bijzonder delimitatie- geval van zeer oude perceelen. 3. Artikel 13 der overschrij vingsordonnantie. 4. Boekbespreking. UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DE VEREENIGING VAN LANDMETERS VAN HET KADAS TER IN NEDERLANDSCH-INDIË DE UNIB

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1935 | | pagina 1