TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË JAARGANG 1936 AFLEVERING 1 VOOR HET REDACTIE: Voor Recht en Administratie D. EENSCHOOTEN, Hoofd van het Kadasterkantoor te Batavia. Voor Landmeetkunde C. J. W. DE JONG, Landmeter bij het Kadaster te Batavia. INHOUD 1. K. G. Hulla. 2. Het inpassen van nieuwe metingen in oude gegevens. 3. Batavia's Kadaster onder de V. O. C. 4. Herkadastreeringswerkzaam- heden. U* Jo UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DE VEREENIGING VAN LANDMETERS VAN HET KADAS TER IN NEDERLANDSCH-INDIË DE UNIE

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 1