MAX HILDEBRAND ALLE voorheen August Lingke Co. G. m. b. H. Freiberg in Sachsen Fabriek van wetenschappelijke precisie-instrumenten P. J. Kipp Zonen, Delft Opgericht 1791 Geodetische instru menten: Theodolieten van elke gewenschte grootte en nauw keurigheid Universaalinstru- menten Waterpasbenoo- digdheden Theodolietbous- soles Bergboussoles Boussole-theo- dolieten Plancheteer-uitrus tingen Mijntheodolieten Hangtheodolieten Alle benoodigdheden voor mijnmetingen Theodolitbussole neuer Konstruktlon, GeologenbOUSSOleS eingerichtet für den Gebrauch mit Doppelbild'Entfernungsmesser. enz. Vertegenwoordigster N. V. BATAVIA-C

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 2