32 BLADVULLING. Kleinste Vierkantjes. Naar wij vernemen, gullen, in verband met I. en O., binnenkort de werkzaamheden van het Kadaster vermeerderd worden. In ieder geval geeft het moed te hooren dat er, bij de talrijke verminderingen, ons eindelijk eens een vermeer dering deelachtig wordt. Blijkbaar is menig Rondschrijven in het vergeetboek geraakt, daar het noodig bleek tot een complete herdruk over te 'gaan. Het is te begrijpen dat de landmeters weinig zorg aan deze papieren besteedden: zij hebben van ouds een barre hekel aan rondschrijven gehad. Het zijn niet alle goede Kaarteerders, die lang hun passer- punten slijpen. Er dient 'reis op gewezen te worden, dat, indien de ambte naren van Reiswezen zelf op reis zouden wezen, zij door zoo'n reis bewezen zouden krijgen, dat, dank zij de bepalingen van Reiswezen, menige reis in wezen een wezenlijke financieele strop kan wezen. Een landmeter verliest wel zijn haren maar niet zijn zorgen. Kees.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 34