MET SLECHTS 10 TO ETS E N EEN WONDER VAN EENVOUD 'UY BATAVIA-CENTRUM BANDOENG SEMARANG SOERABAIA MED AN VAN NIE Co. Vermenig vuldigen Deelen Optellen Aftrekken. HANDELSVEREENIGING ICING INDIÊ

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 35