6 alle aansluitingspunten (b.v. door een dier punten in beide stelsels te laten samenvallen en de meting voorloopig te orienteeren op een boussole-azimuth). 3. Bepaal de verschillen tusschen oude en nieuwe coör dinaten der aansluitingspunten en pas als verschuiving toe het gemiddelde van die verschillen. 4. Bereken voor elk der aansluitingspunten op de een of andere wijze (zie b.v. Van der Tas' dictaat „Polygoonberekening") de vergrooting l, en de omzwaaiing <p, ten opzichte van het zwaartepunt oorsprong) en bepaal, met inachtneming van gewichten gelijk aan de kwadraten van de lengten der voerstralen van de aansluitingspunten, de gemiddelden van alle en (p1 Deze gemiddelde vergrooting, resp. omzwaaiing wordt toegepast op het puntenstelsel. R. Roelofs. BATAVIA'S KADASTER ONDER DE V.O.C. In het resolutieboek der Hoge Regering leest men: p. 381 Dingsdag den 31e Maart 1778 voor de middag Ordinaire Vergadering absent Den Heer Raad ordinaris Vos, zijnde naar Java Ende Heeren Raaden Extra ordinaris Schipper en Craen voor Indispositie p. 391 Sedert enige tijd onder de Heeren leeden rond- gelezen en thans weder binnengekomen zijnde een

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 8