TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIË JAARGANG 1936 AFLEVERING 2 VOOR HET REDACTIE: D. EENSCHOOTEN, Hoofd van het Kadasterkantoor te Batavia. INHOUD Duurzaam verzekeren van polygoonnetten. Batavia's Kadaster onder de V. O. C. (Vervolg). Een vreemd vonnis. UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DE VEREENIGING VAN LANDMETERS VAN HET KADAS TER IN NEDERLANDSCH-INDIÊ 1. 2. 3- DB UNIE

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 1