27 Bijlage B. Citaten in: „Een en ander uit de geschiedenis" in dit tijdschrift 1921 en 1923 door M. 18/8 1620 plakaat '21 p. 43 28/8 1620 2t 43 1623 leenbrief '21 44 2/6 1623 plakaat '21 95 (excerpten) 7/2 1624 '21 95 (verkort weergegeven) 1627 advies Raad v. Just. '21 p. 96 10/4 1627 plakaat (excerpten) '21 97 30/4 1627 authorisatie m. tarief '21 97 1641 Statuten (3 excerpten) '23 16 3/7 1641 plakaat (besproken) '23 18 2) Lijst van door Faes „Geschiedenis particulier land- bezit" (I) geciteerde stukken betreffende kadaster c.a. 22/8 1617 Instr. G.G. Raden art. 72 18/8 1620 Statuut (ie) De Jonge Opk. IV 228 1623 acte (leenregister) id. 229 1627 Resol. H.R. =1/4 '27 Plac. 18/9 1620 „coopbrief" (oudste) 1633 8/4 1639 „erfbrief" met verwijzing naar leen 11/4 1628 Placaat (verkort) 19/9 1664 Resol. H.R. aanhef v. d. Ch. II 379 22/7 1667 erfbrief 15/11 1667 Placaat 434 23/12 1678 Placaat (weergave) III 15 18/3 1679 Resol. H.R. ged. 23/7 1680 premissen, artt. 1, 16 t/m 20, 28, 34, 37, 38 52 8/7 1685 Resol. H.R. met voorstel 28/12 1685 placaat exc. 6 t/m 8, 11, 12 28/7 1695 (weergave) 385 26/6 1696 kort citaat 405 17/1 1686 grondbrief 1695 erfbrief of eigendomsacte 8/8 1697 hij noemt nog de placaten van 15/6 1647 en 25/5 1654 20/1 2 20/1 1/2 20/11 15/10 tt tt tt

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 29