MAX HILDEBRAND ALLE voorheen August Lingke Co. G. m. b. H. Freiberg in Sachsen Fabriek van wetenschappelijke precisie-instrumenten P.J. Kipp Zonen, Delft n. v. OTTO PFEIFFER AGENTSCHAPPEN Opgericht 1791 Vertegenwoordigster BAT AVI A-C. Theodolitbussole neuer Konstruktlon, eingerichtet für den Gebrauch mit Doppelbild-Entfernungsmesser. Geodetische instru menten: Theodolieten van elke gewenschte grootte en nauw keurigheid Universaalinstru- menten Waterpasbenoo- digdheden Theodolietbous- soles Bergboussoles Boussole-theo- dolieten Plancheteer-uitrus tingen Mijntheodolieten Hangtheodolieten Alle benoodigdheden voor mijnmetingen Geologenboussoles enz.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 2