36 Bij die opmeting die plaats had in de jaren 1880/1888, week de paggersituatie, wat vorm en richting betreft, reeds af van die van den oorspronkelijken meetbrief, ofschoon niet zoo belangrijk als geconstateerd werd in 1930. Vanaf 1876 tot den aanleg van het minuutplan in 1889 heeft dus reeds verandering plaatsgegrepen in den pagger. Tusschen het jaar 1889 waarin het minuutplan werd aangelegd en het jaar 1930 heeft opnieuw wijziging plaatsgehad. Wanneer dat geweest is, valt, wegens het ontbreken van kadastrale metingen, niet te zeggen; wel is te zeggen, dat tusschen 1930 en 1933 het middengedeelte van den pagger hetzelfde is gebleven. No. 16/L/1935. Vonnis van den Raad van Justitie te Batavia, gewezen in hooger beroep zaak van: De Spaar- en Credietvereeniging „Atmo Setijo Oetomo" gevestigd te Buitenzorg, appellante, contra: Mas Soemintaatmadja, wonende Tjikeumeuhweg 29, Buiten Zorg, geappelleerde. rz•CJTJZ&rz. vaejiffz/ZJ-c z£\ ÜÜ7t J£Z- tf&OO. -

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1936 | | pagina 38