TIJDSCHRIFT KADASTER N E D. - I N D I E JAARGANG 1938 AFLEVERING 1 VOOR HET IN Uitgegeven voor rekening van de Vereeniging van Landmeters van het Kadaster in Nederlandsch-lndië Redacteur: Mr. C. G. VAN HULS Landmeter bij het Kadaster, Lombokweg 44 Bat.-C. INHOUD 1. Zonswaarneming zonder Uurwerk blz. 1 2. De Kadastreering van Batavia van 1778 5 3. Verzekering en Onderhoud der Stads- polygonen„13 4. De Reorganisatie van het Kadaster in 1874 (vervolg)„27 5. Prospecti„39 6. Boekbespreking„44 7. De nieuwe Duitsche Landmetersopleiding 47 Medewerkers. L.F.L. BERGAMIN, Inspecteur van het Kadaster, m.v. D. EEN- SCHOOTEN, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, P.H.M. PLAS MAN, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Medan, J. van MIL, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, H. MASSIER, Landmeter van het Ka daster te Bandoeng, C.J.W. de JONG, Landmeter van het Kadaster te Batavia.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1938 | | pagina 1