TIJDSCHRIFT KADASTER NED.-INDIË JAARGANG 1938 AFLEVERING 2 VOOR HET Uitgegeven vooir rekening van de Vereeniging van Landmeters van het Kadaster in Nederlandsch-lndië Redacteur: Mr. C. G. VAN HULS Landmeter bij het Kadaster, Lombokweg 44 Bat.-C. INHOUD: 1. Het Instituut der Eigendomsuitwijzing blz. 49 2. Polygoonverzekering 1938 „52 3. Verbeterde Meetbrieven„62 4. Voerstraalmethode en Wild Dubbelbeeld- tachymeter„68 5. De Reorganisatie van het Kadaster in 1874 (Vervolg)„76 6. Uit andere Tijdschriften106 MedewerkersL.F.L. BERGAMIN, Inspecteur van het Kadaster, m.v. D. EEN- SCHOOTEN, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, P.H.M. PLAS MAN, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Medan, J. van MIL, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, H. MASSIER, Landmeter van het Ka daster ie Bandoeng, C.J.W. de JONG, Landmeter van het Kadaster te Batavia.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1938 | | pagina 1