TIJDSCHRIFT K A N E D. - I N D I DAS T E R JAARGANG 1938 AFLEVERING 3 VOOR HET Uitgegeven voor rekening van de Vereeniging van Landmeters vanhet Kadaster in Nederlandsch-lndië Redacteur: Mr. C. G. VAN HULS Landmeter bijhetKadaster,Lombokweg44 Bat.-C. INHOUD 1. Bijdrage tot de Kennis van de Geschie denis van Polygoon- en Driehoekspunten in de voormalige Residentie Preanger Regentschappenblz 2. Bijdrage tot het Verkrijgen van wettelijke Voorschriften ten aanzien van de Grens rechtszekerheid van Onroerende goederen 3. Erfpachtsmetingen in de toekomst 4. Uit andere Tijdschriften 113 132 154 155 MedewerkersL.F.L. BERGAMIN, Inspecteur van het Kadaster te Batavia, D. EENSCHOOTEN, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, J. van MIL, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, H. MASSIER, Land meter van het Kadaster te Bandoeng, C.J.W. de JONG, Landmeter van het Kadaster te Batavia. Correspondent voor Curasao: J. POLMAN, Landmeter van het Kadaster te Willemstad. Correspondent voor Suriname

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1938 | | pagina 1