TIJDSCHRIFT KADASTER NED.-INDIË JAARGANG 1938 AFLEVERING 4. VOOR HET Uitgegeven voor rekening van de Vereeniging van Landmeters van het Kadaster in Nederlandsch-lndië Redacteur: Mr. C. G. VAN HULS Landmeter bij het Kadaster, Lombokweg 44 Bat.-C. MedewerkersL.F.L. BERGAMIN, Inspecteur van het Kadaster te Batavia, D. EENSCHOTEN, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, J. van MIL, Inspecteur 2e kl. van het Kadaster te Batavia, H. MASSIER, Land meter van het Kadaster te Bandoeng, C.J.W. de JONG, Landmeter van het Kadaster te Batavia. Correspondent voor CuragaoJ. POLMAN, Landmeter van het Kadaster te Willemstad. Correspondent voor Suriname INHOUD 1. In Memorianl L. C. F. Polderman Pdz. 187 2. Jubileum Prof. Ir. J. H. G. Schepers 191 3. De Reorganisatie van het Kadaster in 1874 (vervolg) 194 4. Erfpachtsmetingen 221 5. Correspondentie betreffende Grenszekerheid van onroerende Goederen 227 6. Uit andere Tijdschriften 234

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1938 | | pagina 1