9 verleent men daarna een 'boterachtige consistentie door toevoeging van wat gedistilleerd water, waarna zij in een porceleinen 'bak wordt verhit totdat dikke wolken salpeter suur o nt wijke n Het grootste deel van de teersporen is nu volkomen ver nietigd» De massa wordt nu sterk verdund met water, waarna men haar laat bezinken, vervolgens wordt het opgeloste zuur af geschonken en wordt aan het overblijvende opnieuw water toegevoegd. Het bezinksel laat men dan een half uur 'koken met een sterke oplossing van caustieke soda.Dit ver nietigt de rest van de teer en het overblijvende roetzwart is, na een herhaalde wassching, in den vereischten staat en practisch chemisch zuiver. Dit roetzwart laat men in overdekte vaten drogen en wordt met een heldere lijmop los sing tot een deeg gevormd» Dit deeg wordt ingedikt door roeren en verhitten, totdat het bij afkoelen vrij hard is onderwijl voegt men een muskustinctuur eraan toe,Zoodra het deeg begint te barsten, wordt het tot een bal geknepen,die daarna olat wordt uitgerold en verder gedroogd, totdat het in de gebruikelijke vierkante stukjes gesneden, en gestem peld kan worden (de staafjes worden in metalen vormen ver vaardigd) Hierna laat men de stukjes of staafjes door en door drogen, en verpakt ze geheel cf gedeeltelijk in goud- of zilverpapier. Voordat men den inkt gaat wrijven' Is het zaak, dat het wrijf bak je eerst grondig schoongemaakt wordt» Sen klein achter gebleven restje oude inkt kan oorzaak zijn, dat de nieuwe inkt niet watervast wordtMen bestede dus de mees te zorg aan die reniging. Met behulp van een staafje O.—I.inkt wordt in een glazen wrijf bak je - waarin enkele druppels water - onder lichten druk (om korreivcrming te voorkomen) 'inkt gewreven. Het wrijven wordt zoo nu en dan onderbroken om te zien of de inkt goed is. Men "blaast voorzichtig tegen de oppervlakte der vloeistof met juist voldoende kracht, om den bodem zichtbaar te doen worden. Wanneer deze geheel zwart blijft tijdens het blazen, is de inkt goed. Verder wrijven is on— gewenschtdaar de inkt niet papperig moet zijn.. Heeft men inkt noodig, die geschikt is voor het trekken van zeer dunne lijnen of voor het nummeren van perceel en dan is het aan te bevelen 'bij 'het wrijven meer druppels water te ge bruiken en wanneer de inkt zwart is even met een kurk na te wrijven,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 10