INLEIDING. Met een zekere voldoening, trots als men wil, introdu- ceeren we ons nieuwe orgaanEen nieuwe naam; een nieuwe vorm. "Men" wil nu eenmaal bij een dergelijke wijziging een in leiding, doch wat is er eigenlijk over te zeggen? Tenslotte doet de voorgeschiedenis er weinig toe. Naam en vorm zijn er en spreken voor zichzelf. De naam der vereeniging demonstreert thans duidelijk wat we werkelijk zijn. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat na deze erkenning, de persoonlijke titel van Tech nisch ambtenaar van het Kadaster nog lang op zich zal laten wachten. Dan is ook onze titel in overeenstemming met ons werk. Wij willen hier gaarne Zijne Excellentie den Minister van Financiën en den betrokken hoofdambtenaren onzen dank betuigen voor de ondervonden medewerking.Door ver schillende oorzaken liep deze naamswijziging reeds bijna 2 jaar en is uiteindelijk binnen een maand in orde gekomen. Tenslotte is het misschien vermeldenswaarddat de nieu we "Kop" ontworpen is door den heer J.W.H. Biesma, één der leerlingen van de school voor opleiding tot Teeke naar van het Kadaster te 's Gravenhage» Ten duidelijkste blijkt uit dit goede ontwerp, hoe onze toekomstige colle ga's daar tot in de finesses worden opgeleid. Het is een knap stuk teekenwerk. Het Kadaster in Nederland, de K A D steen, passer en driehoek; moge het een- symbool zijn voor de toekomst van den Technisch ambtenaar» LANDMEETKUNDIG TEEKENEN, KAARTTEEKENEN HET VERVAARDIGEN VAK POTLOODKOPIEEN Kopieerspiegel. Voor het vervaardigen van nauwkeurige potloodkopieën maken we tegenwoordig gebruik van een electrischen ko pieerspiegel» Be z.g. dagspiegel (een soort lichtbak 3 die hier en daar nog intact is gehouden,, is een vereu-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 2