2 derd type, dat alleen "bij helder weer is te gebruiken,Wel is werking van papier op dezen spiegel uitgesloten, doch het grootste deel van het jaar is hij niet in bedrijf, al thans wanneer een eleotrische aanwezig is. Spiegels met eleotrische verlichting bieden het groote voordeel, dat de te kopieeren lijnen duidelijk waarneem baar zijn, zelfs wanneer de kopie op dik papier wordt vervaardigd en bovendien zijn we niet afhankelijk van het weer Verschillende factoren beïnvloeden de waarneembaarheid der lijn, o.a. de sterkte van de lichtbron, de constructie van de reflector, de mate van doorschijnendheid van het papier (zoowel van het origineel als van de kopie), de dekkracht der inkt lijn op de origineel© teekening en ver der het absoluut donker houden der spiegelkamer Voor de meest in gebruik zijnde eleotrische kopieer- spiegels worden tegenwoordig gipsen vazen als reflector gebez igd, van het type als indertijd aan het bureau Arn- j hem ontworpen en al daar voor het eerst in gebruik gesteld. Figuur No,1 geeft in lengtedoorsnede de geheels inrich ting en werd over genomen uit het Tijd schrift voor Kadas ter en Landmeetkunde jaargang '28, Onder een 95 cm hooge tafel T waarvan het bladbehoudens een rand van ongeveer 12 cm wordt ingenomen door de spiegelruit S, is op een bankje B een bovenbedoelde vaas of pot P geplaatst, die wegens de eenigszins groezelige tint van het gips met gewone witkalk gewit is. De brandpuntsafstand bedraagt 9 om. waardoor op een hoogte van 35 cm een horizontale doorsnede van 71 cm middellijn wordt verkregen. Onder in den pot is een eleotrische draadlamp van groote lichtsterkte geplaatst, zoo, dat het brandpunt F zich ongeveer in het midden van de lichtuitstralende draden bevindt. Sen ruit fi dient als stofwerende afdekking van den pot.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 3