de lijnen bij de aansluitingen enkele num. doorgetrokken. Bi zeer korte lijnen geeft men een verlengde aan op eenigen afstand, waardoor men bij het in inkt zetten den driehoek nauwkeuriger kan leggen. Algemeene opmerkingen. Svenals hij het kopieeren zorge men er steeds voor, dat- de potloodlijnen zeer dun worden, daarbij er voor waleendda- het papieroppervlak niet "beschadigd wordt. Het papier ma; dus niet ingedrukt worden door de potloodlijn erin te grif fen. Wanneer dit is geschied, verliest de later getrokkei inkt lijn haar scherpte, omdat er kans op vervloeien van d< lijnkanten "bestaat.. Een ander gevolg kan zijn, dat de inkt te diep in het papier dringt, waardoor het 'bijwerken noode- loos wordt bemoeilijkt, tot schade van den levensduur de; kaart Voor het kopieeren en kaarteeren wordt veelal de voor keur gegeven aan driehoeken van helios, terwijl prijs wordi gesteld op dunne driehoeken. Driehoeken van celluloid ge ven bijna steeds slagschaduw, die zeer hinderlijk is hij hei kopieeren of in inkt zetten van dunne lijnen. Het in inkt zetten De teekeninkt. De teekeninkt (z.g. Oost--Indische inkt) komt voor ii vloeibaren en in vasten toestand. De vloeibare Oost —Indi sche inkt heeft het voordeel, direct klaar te zijn voor hei gebruik. Echter na lang staan, zelfs als het fleschje al tijd goed gesloten is gehouden, verdikt de inkt en daardoor vloeit hij niet gemakkelijk uit de pen.Het gebruik van wa tervasten Oost—Indischen inkt in vloeibaren vorm blijve bi het kadaster beperkt tot het schahloneeren van letters ei zoo noodig voor aanvulling van veldwerk. De vast Oost-Indische inkt (in stukken) heeft het nadeel dat men vooraf telkens zooveel moet wrijven als benoodigd is. Daartegenover heeft men prettig vloeibare inkt van el ke gewilde consistentie, die steeds versch kan zijn. Beste vloeibare watervaste merken zijn; Talens (Hollandsch) Wolf (Engelsch) Bourgeois Fransch) G-ünter Wagner (Duitsch)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 8