1922 Uitvinding van de echo—looding 1928 Invoering van de aerofotogrammetrie Tenslotte hadden vele ontdekkingsreizen invloed op de juiste kaarteering, waarvan wij noemen (afgeronde jaartallen): 1490 Ontdekking van Amerika 1500 Ontdekking van de Indië-route 1510 Indië-reis van Albuquerque 1520 Reis van Magelhan 1540 Ontdekkingstocht van Cartier (St.Laurencerivier) idem van Orellana (Amazone-rivier) 1570 Reizen van Drake 1580 Zoeken van den doortocht in NW.richting N.van Ameri ka door Frobisher en Davis 1590 Zoeken van den doortocht in N.0-richting N.van Azië door Barentz 1620 Reizen van Hudson en Champlain 1640 Reizen van Tasman 1670 Reis van Joliet (Mississippi-rivier) 1740 Reizen van Bering in de Poolstreken 1770 Reizen door Abessinië door Bruce Reizen van Cook in Z. IJszee 1800 Reizen in Canada door Mackenzie Reizen van v.Humboldt in Amerika 1840 Reizen naar de Z. Pool door Ross 1850 Reis van Livingston (Zambesi) 1870 Reizen van Stanley (Congo) 1875 Reizen van Richthofen (China) Vanzelf sprekend zijn nog tientallen ontdekkingsreizigers op te noemen, vooral ook naar de Noord— en Zuid Pool. Deze waren intensiever, doch hadden niet zoozeer meer kun invloed op den jiog onbekenden algemeenen vorm, weshalve ze in deze opsomming achterwege zijn gebleven. Door al die reizen werden geleidelijk vele misverstanden opgeheven. Zoo kaarteert b.v. Bertelli in 1563 Azië aan Amerika en hij kaarteert tevens een niet bestaand Zuidelijk vasteland, vast zittend aan de Z.punt van Zuid Amerika. Hondius neemt deze opvatting op zijn kaart van 1606 zonder meer over. Pas in 1643, toen de vaart om Kaap Horn die opvatting als geheel onjuist bewees, kwam men tot het beter inzicht en ver dween geleidelijk deze kaarteeringsfout Een soortgelijk geval deed zich voor met een geweldig ei land, Frisland, Zuid van IJsland. Plaatsen, havens en baaien werden op dat geweldige eiland benoemd, dat niet eens bestaat. Men onderstelt, dat door een foutieve plaatsbepaling New- O

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1940 | | pagina 6