20 Giro. 2928. Rangschikking van een kantoor. Circ. 2929. Rangschikking voor"de toepassing van het Reisbe sluit 1916. Circ. 2930. Wijziging Instructie Comptabiliteit. Circ. 2931. Besluit op de Waardevermeerderingsbelasting 1940 Circ. 2932. Aanvulling van Besluit circ. 2931. Circ. 2933. Bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan goederen. Circ. 2934. Regelen betreffende de bijdragen van het Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan huisraad en aan huisraad op binnenschepen. Circ. 2935. Interest, verschuldigd volgens art. 15 der Wet op de Couponbelasting. Circ. 2936. Bepalingen betreffende de Comptabiliteit der di recte belastingen, registratie en domeinen. Circ o 2937 Instruct ie waardevermeeringsbelasting. Circ. 2938. Verhaal van de bijdragen, bedoeld in art. 36 der Pensioenwet 1922 oy ambtenaren, die gemobiliseerd zijn geweest. Circ. 2939. Rente van geconsigneerde geldsommen. Circ. 2940. Vrijstelling van waardevermeerderingsbelasting Circ. 2941, Wijziging Instructie Boekhouding en Opgaven en Instructie Formulieren Tegenkohieren Circ. 2942, Wijziging van de Instructie op het beheer der Domeinen. Circ. 2943. Heffing van opcenten op de aanslagen in de grond belasting. Circ o 2944. Wijziging van de rechterlijke indeeling. Circ. 2945. Beheersching van huurprijzen (Huurprijsbesluit 1940) Circ. 2946. Regeling van de uitgestelde betaling bij ontei geningen als bedoeld in art. 5 van het besluit betreffende den Wederopbouw (id. Circ. 2947. Rangschikking van een ontvangkantoor Circ. 2948. Vrijstelling van waardevermeerderingsbelasting. Circ. 2949. Aangiftebiljetten voor de waardeverm.belasting. Circ. 2950. Wijziging van instructies in verband met het toe zicht op ontvangkantoren,enz Circ. 2951. Indeeling van kantoren.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 23