PPPERYLAETEFOBLinJLES De oppervlakteformules uit rechthoekige coördinaten worden veelal "bewezen met behulp van hulplijnen, door de hoekpunten van den veelhoek evenwijdig aan een der assen getrokken, waar door de oppervlakte gevonden wordt uit som en verschil van een aantal rechthoekige trapezia. Bij deze wijze van betoogen is men sterk afhankelijk van de fi guur, waarvan men uitgaat. Wij zullen er ons meer los van ma ken en trachten een algemeene afleiding te geven. Omdat elke veelhoek in driehoeken kan worden verdeeld, zal de afleiding van de oppervlakteformules van den driehoek van fundamenteel belang zijn. We gaan uit van x>ooicoör dinaten Zie figuur 1. 0 is de pool; OY de pool- as. Twee punten P^ en worden met de pool verbon den. De azimuths van de voerstralen OP^ en Olg zijp achtereenvolgens <fen de lengten OP^ p^ en °P2= p2- Kort en goed: van punten en Pg zijn de poolcoördinaten (Pi en P2 ^p2 AOmdat blijkbaar Ap^OPg=Pg-^, is de dubbele oppervlakte van 2 0 p1p2 sin(^g-^i) (I) Deze uitkomst is positief in het geval dat (zooals de fi guur inderdaad laat zien) echter 9?9<^, dan wordt de uitkomst negatief, omdat immers sin<X -sin(-cx) Zouden in figuur 1 de punten P^ en Pg worden verwisseld, vonden we met formule (i) een negatieve uitkomst. We kunnen dit zoo uitdrukken: Bij berekening vanAp^PgO coördinaten vinden we een positieve of negatieve uitkomst voor de oppervlakte, naarmate de omtrekspunten in de rich ting waarin de wijzers van een uurwerk zich bewegen, worden doorloopen, dan wel een tegengestelde omloopszin wordt ge volgd. In het eerste geval spreken we van een positieven, in dan uit Tt laatste van een negatieven omloopszin.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 2