3^ Wat gebeurt er nu alsAP^PgO om de pool 0 draait? De azimuths van OP, en OPg worden dan met eenzelfden hoek vermeerderd of verminderd. Maar omdat in formule (i) alleen het verschil van deze azimuths voorkomt, zal de toepassing van formule (i) op den driehoek voor en na de draaiing tot gelijke uitkomsten lei den. Om nu van poolcoör- dintane over te gaan op rechthoekige coör dinaten, laten we uit P^ loodlijnen neer op de assen^Zie figuur 2 De rechthoekige coör dinaten van zijn nu: en Het punt ït^ is even zeer door x- en y1als r Ps door en bepaald Nu is P^R=p^siny en P^Q=P1 cos^ Het verband tusschen de rechthoekige wordt dus uitgedrukt door Xi~pisin^i en y^v^os^ fig. 2 en de poolcoördinaten Deze betrekking geldt onafhankelijk van de plaats waar het punt P^ligt. Immers: sin^ en cosy hebben in de verschillende kwa dranten dezelfde voorteekens als die welke uit de betreffende teekens van x en y volgen, In dit verband wordt voerstraal p altijd positief gedacht, waardoor de teekens bij poolcoördinaten alleen van siny en cosy afhangen. Wat de teekens betreft, geldt dus het volgende: Kwadrant x y p siny p cosy le 2e 3e 4e - i y 4? kwadrant ie kwadrant R P« A O Q kwadrant 2e kwadrant

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 3