24 (Deventer 16-3); D.G.van Wigcheren (Arnhem 1-4); B0Peters (Roer mond. 16-3); J.K.E11Ortije (Roermond 16-3); H.J.Drenth (Zwolle R 1-4); A.A.ïoornstra (Sneek 16-3); J.L.van Eisen (ïiel 1-4); D.J. Nagel (Zutphen 16-3); J.van der Meulen (Winschoten 1-4); C.W.van Duyn (Appingedam 1-4); J.Bakker (Zwolle 1-4); AaDoorlag (Winscho ten 1-4); J.Reijnhout (Zierikzee 16-3); ^.Bazuin (Assen 1-4); MejCA.RGelijns (Rotterdam 16-3); A.Ruijgrok (Appingedam 1-4); Verplaatst: 1-4-41; de tekenaars Mej.JL.G.Batterman van Haarlem naar 1s-Gravenhage; M„M*G.van Draai jen van Amsterdam naar Leiden; B.J.M.Pas van Eindhoven(R) naar Utrecht S '.V. R.M. Strij ker van Appingedam naar Zwolle(R), P.Verboom van Zierikzee naar Den Bosch; F.C.Tobias van Amsterdam naar Utrecht; JHJPeeters van Amsterdam naar UtrechtSAAcJStumpel van Utrecht naar Den Bosch; 1-5-41: C.J.Wolf van Arnhem naar Nijmegen; H.F.J. Willemsen van Amsterdam naar Arnhem. CIRCULAIRES EN AANSCHRIJVINGEN. Circ o 2952Toekenning van een tijdelijke toelage aan het Rijkspersoneel en verhoging van het minimum van de kindertoelage. Met ingang van 1 Dec.1940 wordt aan het gehuwde Rijkspersoneel een tijdelijke toelage verleend van 6van de bruto-wedde of het bruto-loon, voorzover de bruto-wedde of het bruto-loon,, vermeer derd met. deze toelage, een bedrag van f 1900.- 's jaars niet overschrijdt. Het bovenstaande is niet van toepassing, wanneer ingevolge een algemene loonsverhoging na 31 Dec.1937 de wedde of het loon van vorenbedoeld Rijkspersoneel is verhoogd. Met ingang van 1 Jan.1941 wordt, bij wijze van tijdelijke maat regel, het minimumbedrag van de kindertoelage opgevoerd tot f 75.- fs jaars per kind. Circ2953Wijziging van de grens tussen de gemeenten Westerbork en Zweeloo. Circ o 2954Opheffing van de gemeente Schore en verdeling van haar gebied tussen de gemeenten Kapelle en Kruiningen. Circ*2955. Regeling van de kindertoelage voor sommige groepen van Rijkspersoneel. Circ.2956. Voldoening van rechten van successie, van overgang en van schenking met obligaties, deel uitmakende van de 4$ Nederlandse Staatslening 1941. Circ.2957. Aanvulling van de Leningsfondswet 1940.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 25