_/voor'de Techni l/TuVO. l/bu^ IS. Orgaan I Sk ADMINISTRATIE: LAAN COPES VAN CATTENBURCH 10 VAKGROEPSBESTUUR EN REDACTIE: A. BIJLSMA, Cederstraat 128, 's-Gravenhage, Voorzitter A. VALK, v. TuijII v. Serooskerkenweg 98 Amsterdam-Z. Secretaris

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 1