D, Orgaan no. 5, 1941. 2e Examen Tekenaar van het Kadaster. Kaarten 9 A 54. Verkoop .1122 - 15 3-1-1941 fcfcA.. de Kat 55" Vérkoop nots, de Kat 58 Verkoop 1123 - 12 v 10-1-1941 A 1028 nots. de Kat A 1028 59 Vestiging recht van vruchtgebr. 1123 - 40 17-1-1941 nots. de Kat A 1028 60 Verkoop 1123 - 75 22-1-1941 nots. de Kat 61 sVerkoop 1123 - 80 24-1-1941 nots. de Kat Kaart 9 B 8/75 Opg.Contr. Oude Stand. GEMEENTE WATERINGEN F.Berkelouw aan: DiederiksKarei fabrikant1 s-*Gravenhage A 952 ged.,bestemd voor fabrieksgebouw, ter grootte van 300 ca. A.Gornelissen aan: Eekhout, Willem, bouwondernemer, Rijswijk A 953 Z.W.gedeelte groot 370 ca. Z.O. M w 450 afgepaald. G.Fokkeraa aan: Gorissen, Eduard, landbouwer, Wateringen N.gedeelte groot 18 a, zoals op het terrein is afgescheiden (met no. 1027 geheel) aan: Havelkamp, Cornellsreiziger, Monster Z. resterend gedeelte groot 22. a.50 ca. C.Havelkamp aan: Bosman, Geertje, wed.Arnold Havelkamp, z„b. Watèringen^ .het récht van vruchtgebruik levenslang van: Z.gedeelte groot 750 ca. E.Gorissen aan: Konijnenburg, Coenraad, proc.houder, s-Gravenhage N.gedeelte, groot 42C ca. zoals op het terrein is afgescheiden (met no. 1027 geheel). ALindhout aan Meindersma, Frederik, fabrikantWateringen A 1050 gedeeltelijk, ter grootte van 375 ca. De 0.grens van het ver kochte loopt op 5 m evenwijdig aan de W.grens van het aan de firma F.Meindersma toebehorend eigendom. A 1028 A 1051 Stichting huis, 1229 r2 A 951 well. 15.00 50 7.50 vo ,"3 952 15.00 50 7.50 1018 7 953 30.00 50 15.00 1290 1 1027 4.50 50 2.25 775 24 1028 40.50 50 20.25 1124 2 1050 15.00 50 7.50 1175 1 1051 huis 15.00 50 7.50 tuin Andels J ohanlandb«Wateringen 9/54 Berkelouw Peter, landh.Wateringen 9/55 Gornelissen Albertlandb.Wateringen Konijnenburg Coenraad, proo.houder,s-Gravenhage 9/58,59,60 Fokkeraa Gerard, landb.Wateringen 9/61 Lindhout Adriaan^andbtWateringen 350 firma F.Meindersma te Watering (enig firmant Meindersma Frederik, fabrikant Wateringen Laatst gebruikte nos. en volgnos.: Staat 75, le staat volgno.9; perceelno. sectie A 1096; ;6üljieart archiefno. 212, zwart volgno.7; veldwerk archiefno174 $$*Öegere hulpkaart van nos. 951/3 archiefno. 156 175 190 1027/8 yF- 1050/1 Alle percelen zijn onbezwaard. f- - <y\ It n tl it H n n 11 ti 11 n

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 21