t i Hl m 1 V %f) JLAGE 3, Orgaan no.3, 1941. 2e Examen Tekenaar van het Kadaster. gemeente: WATERINGEN SECTIE A. BLAD 3. V.W. N— /2 E/A/ó>éin fobr/eA ^/saoo.. 11 wei id. *P~ /s.oo pi. o soo vï; Têk hek \enf i As i tsaoo V.W. Nf/65 soo 8' aanwuz/ng: door alle belanghebbenden De met geée/Zenin 3/ Januari 19Al DE LANDMETER, MN. Ve/c/werA, behoorende hij de Te naam s e/Hngtó op ff3 ve 150.00* 75.00 I2.00 00 s/ r#ï77777777777771 V 12/00 .Qudegr /35.O0 w*i/d. hek %OOV$ 22.00% 9? houwt. 25.00 houwt. houwt. wei/et. hek 75.00 wei/at >22.0<? OO Of I i j)Wf)»)>>K po#_^ f2/. OO 75.00 25.00 /SOO SOO w De eenwijzers ver kieren, doé Meinders m& hetgedee/te ven n* t050gekocht heeft, ter treedte ven Sm. grenzende een het eigendom ven de f* Meindersme Nesse uk<3 de fOOO /o. 00 mmmn *ft tutti '7SOO /SOO

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 22