wmmmmmmmmmmmmmmm LaGE Gr, Orgaan no.5, 1941. 2e Examen Tekenaar van het Kadaster Berekeningen A F 31.57 V tijdl\ aar) Vraagstuk 1 kt örens ABODE wordt veï- vaneen door AQE. Het perceel verandert daardoor niet van grootte. De lijn AQ gaat door- het punt P. Gevraagd worden: de coördinaten van Q, de argumenten van de lijnen AQ, QE, EP en PA, de afstanden AQ, QE, EP en FA (te berekenen met de kwadraat tafel) Jereken met. i jSs,i i tomen x - (V 0,0067*09, ü'5 ,''-'b x iö.OOY2' 69044 JOEP is het o^iè ..erceei bob lBPG is het oude perceel 586, iCDR is het nieu,.e perceel 5127, IDEG is het nieuwe per. 5128. i.lle doorgemeten lijnen jn rechi, Bereken: Ie de grootten (af gerond op ca) van je nieuwe percelen 3127 en 3128; 2e de verwijzing. De grootten van de oude percelen kunner. niet worden aange houden en zijn daar om niet vermeld. CNJ D X C A Ij I.j^C '3 f x q O t C. j J UUi j lac

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 24