JLAGE H, Orgaan no.3, 1941. 2e Examen Tekenaar van het Kadaster. SCHOONSCHRIFT (.40 min.) regel groot, romphoogte 8 mm. regels middelgroot, romphoogte 4 mm. est klein. e palimpsest-fotographie is een buitengewoon waardevolle, technisch ieuwe vondst. Geradeerde geschriften kunnen door middel van fotographie ,an de vergetelheid onttrokken worden. De techniek is in 1935 zeer goed eschreven door P.R.Kogel, in de Encyclopaedie der Fhotographie H, a/d 3. 23 - 6 - 1936). BLOK-KOORD-DRAADSCHRIFT (40 min.) IiEINE THEODOLIET pen 2 Kapitalen et dubbele randverdeling pen 1 Eén kapitaal; rest kl.lett. ERN Co pen 2i Kapitalen. ESCHIKT VOOR ALLE LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN Draadschriftpen Kapitalen. ROHDSCHRIFT EN ITALIQUE (40 min.) erbonden rondschrift: Ora et Labora rondschriftpen Bidt en Werkt rondschriftpen 3 talique Rivierkaart 5 mm romphoogte Stafkaart van de gemeente Nijmegen 2 mm romphoogte

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 25