i IJ'LAGE Gr, Orgaan no.5» 1941* 2e Examen Tekenaar van het Kadaster Berekeningen A (tijd: li uur) Vraagstuk 1 Lit örens ABODE wordt vei vanger; door AQE. Het perceel verandert daardoor niet van grootte. De lijn AQ gaat door het punt P. Gevraagd worden: de coördinaten van Q, de argumenten van de lijnen AQ, QE, EP en PA, de afstanden AQ, QE, EP en PA (te berekenen met de kwadraat tafel) licx cACi-jxn v ui j J. 3 UuxJ Bereken met. i tn/nen: x i/ r a a s v nt. p BCEP is het oude ..erceel ABPG is het oude perceel 586, ACDH is het nieu,.e perceel 3127, HDEO is het nieuwe per. i- 3128. Alle doorgebeten lijnen z jn recht (V 0,0067209, bob ü,b/^bx 1ö,qq72'69044 Bereken: Ie de grootten (af gerond op ca) van ae nieuwe percelen 3127 en 3128; 2e de verwijzing. De grootten van de oude percelen kunnen niet worden aange houden en zijn daar om niet vermeld. 2651 17.97' F 31.57 *r¥0<7 j j. üa^ii iVx

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 26