BIJLAGE H, Orgaan no.3, 1941. 2e Examen Tekenaar van het Kadaster. SCHOONSCHRIFT (40 min.) 1 regel groot, romphoogte 8 mm. 2 regels middelgroot, romphoogte 4 ram. Rest klein. De palimpsest-fotographie is een buitengewoon waardevolle, technisch nieuwe vondst. Geradeerde geschriften kunnen door middel van fotographie aan de vergetelheid onttrokken worden. De techniek is in 1935 zeer goed beschreven door P.R.K'ógel, in de Encyclopaedie der Fhotographie (H, a/d 3. 23 - 6 - 1936). BLOK-KOORD-DRAADSCHRIFT (40 min.) KLEINE THEODOLIET pen 2 Kapitalen Met dubbele randverdeling pen 1 Eén kapitaal; rest kl.lett. KERN Co pen Kapitalen. GESCHIKT VOOR ALLE LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN Draadschriftpen Kapitalen. RONDSCHRIFT EN ITALIQUE (40 min.) Verbonden rondschrift: Ora et Labora rondschriftpen lè Bidt en Werkt rondschriftpen 3 Italique Rivierkaart 5 mm romphoogte Stafkaart van de gemeente Nijmegen 2 mm romphoogte

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 27