^/VOORDE lECHNISal AANGESLOTEN BIJ DE AMBTENAARSBOND \W HOOFDGROEP BELASTINGEN -R! LAAN COPES VAN CATTENBURCH 10 - 'S-6RAVENHAGE VAKGROEPSBESTUUR EN REDACTIE: A. BIJLSMA, Cederstraat 128, 's-Gravenhage, Voorzitter A. VALK, v. Tuijll v. Serooskerkenweg 98 II, Amsterdam-Z. Secretaris

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 1