10 derhalve van een vernieuwd bijblad de hierboven bedoelde potlood kopie vervaardigen; de vervaardiging kan worden nagelaten bij weinig bewerkelijke bladen. Het bijblad wordt voorzien van de navolgende verklaring; Vervaardigd overeenkomstig minuutplanhulpkaarten en veldaantekeningen tot ..,,,,,19., De Tekenaart NN. Vergeleken de Landmeter, NN t Gezien en goedgekeurd Zutphen 9 de19 De Ingenieur-Verificateur NN c Indien het bijblad door een landmeter vervaardigd is, moet de eerste verklaring door dezen worden getekend en kan de tweede vervallen De potloodkopie wordt voorzien van de verklaring (in inkt): Kopie van het in 19* vervaardigde bijblad De Landmeter (Tekenaar) NN o Gezien, De Ingenieur-Verificateure NN, Tevens wordt op de kopie een korte aanduiding gegeven van de betrokken Gemeente, Sectie en blad, bv* Gorssel A 3 in de rech terbovenhoek O Slo twerkzaamheden Nadat het vernieuwde bijblad geheel is gekaarteerd en in inkt gezet, wordt het voor zover nodig gekleurd, genummerd en bijge- pijld9 onder raadpleging van de hulpkaarten en vervolgens be schreven O Daarna vergelijke men het neg cp het kepieerglas met het oude bijblad en tekent aan. van welke percelen het wenselijk is om deze op nette-, veld- en Gemeenteplans te verbeteren, een en an der in verband met het bepaalde onder art0185 I.K„letter b.<, Ten slotte verwijze men op het minuutplan met een enkele aan tekening naar het jaar, waarin de vernieuwing van het bijblad plaats had, bv„ als volgt: Bijblad vernieuwd in 19*o Opmerkingen Bovenstaande leidraad moet uitsluitend beschouwd worden als een aanvulling van de artikelen 182 tot en met 187 der J£K0;, waarin de betrokken werkzaamheden uiteraard slechts in hoofdlij-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 11