18 Eervol ontslagen: m.i.v. 1-11-41: de tekenaar B.J.M.Pas (90) te Utrecht S.W.; m.i.v. 1-12-41: de landmeter, hoofd bureau landm. dienst, J.H.Smeets (1) te Rotterdam; m.i.v. 1-12-41: de tekenaar A.Groeneveld de Kater (67) te Zierikzee; m.i.v. 4-9-41: de teke naar Mej.M.W.de Roos (154) te Deventer. Benoemd: m.i.v. 1-10-41: tot meetarbeider: M.Padmos te Rotter dam Aangewezen als hoofd bureau landm.dienst te 1s-Gravenhage m.i.v. 16-10-41: de landmeter S.Eisenga (18) aldaar; als id. te Rotterdam m.i.v. 1-12-41: de landmeter W.Joosten (101) aldaar; als hoofd bureau ruilverkaveling te Breda m.itvc 1-10-41: de landmeter CcKrombeen (156) aldaar. Verplaatst: mti.v. .1-11-41: de tekenaars: ReM.Strijker (215) van Zwolle R naar Groningen R; O.Rubingh (162) van Zwolle naar Zwolle Ro Aangesteld als tekenaar o.a.: te Groningen B,L0fc mci4v, 1-9-41: de landmeter o.a. C.Krijgsman (5) (geb.1903); te Zwolle BcLoWo m.i.v. 1-9-41: F.W.Brouwer (geb.1917); te s-Gravenhage CoTaOc m.i.v. 1-10-41: Mej.J.D.de Bruijn (geb.1923); te Eindhoven B.L.W. m.i.v. 16-10-41: H.F.Smits (geb.1918). Beëindigd de arbeidsovereenkomsten met de tekenaars o.a.; J.JCAJouwen te Roermond ma.v0 20-10-41; C0Montagne te Eindhoven B.L.W. m.i.v. 16-10-41 (verbeterd bericht); E.van Renesse te Utrecht B.L.W. m.i.v. 1-11-41* Verplaatst: m.i.v. 1-10-41' de tekenaar o.a. G.J.ten Voorde van 1 s-Gravenhage CoTo0. naar Zwolle B0LeWc; ra j.v. 1-11-41: de tekenaar o.a. G.J.de Ridder van 's-Gravenhage C.T.0. naar Almelo B.L.W. Verbetering: de landmeter o.a. H.Abbes (26) is m.i.v. 1-10-41 niet te Assen, doch te Groningen in dienst genomen. Opmerking: Adresveranderingen worden in deze rubriek niet meer opgenomen. We volstaan in den vervolge met een opgave van verval len particuliere adressen. Vervallen adressen: Blz.27 Appingedam H.R.Massink; blz.34 Gro ningen R R.J.de Wit; blz.38 Roermond Th.W.Harmsen Benoemd in de commissie voor het in October en November 1941 te s-Gravenhage gehouden vergelijkend examen voor landmeter van het kadaster: J.H.J.Houbeningenieur-verificateur s-Gravenhage (voorzitter); A.C.J.Hof, landmeter s-GravenhageT.D.Kiers, landmeter Utrecht; C0JKluvershyp.bewaarder Nijmegen; W.F.Stoor vogel, landmeter Delft (secretaris). Benoemd in de commissie voor het in November 1941 te Amsterdam gehouden onderzoek naar de bedrevenheiddie de sinds 1-8-39 (met een onderbreking van 9-10-39 tot 1-8-40) bij de velddienst in opleiding zijnde tekenaars hebben verkregen in het verrichten van eenvoudige opraetingen: J.Zijlstra, ingenieur-verificateur Amster-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 19