?e Jaargang No 6. December 1941. MECHANISCHE REPRODUCTIE Na hetgeen in Februari, Juni en Augustus van dit jaar in dit Orgaan over bovengenoemd onderwerp werd vermeld, zal menigeen ge neigd zijn te veronderstellen, dat voorlopig niet veel nieuws daaraan is toe te voegen. Uit het volgende blijkt, dat het tegendeel het geval is. De relatie met het personeel van de foto-technische dienst van het Kadaster te Amsterdam bracht mij onlangs in contact met de fabri kanten van reproductiemiddelen in Nederland: de fabriek "de Atlas" te Delft, alwaar mij de nieuwste vindingen op het gebied van me chanische reproductie werden getoond. Het bleek mij spoedig, dat de techniek deze materie reeds tót belangrijk hoger volmaaktheid heeft opgevoerd, dan ik te voren voor mogelijk hield. In de eerste plaats vernam ik, dat er vele tekenfilms in de handel bestaan en dat de soort Arcasol" genaamd, nog grotere maatvastheid bezit dan kodatrace. Dit feit zegt genoeg. De Topo grafische dienst gebruikt "Arcasol" en.....het is nog steeds ver krijgbaar Arcasol is de volkomen transparante, maatvaste tekenfolie voor waardevolle, zeer nauwkeurige tekeningen. Een "buitengewoon vaste, taaie acetaat-folie, aan één zijde glanzend en aan de andere zij de fijn gematteerd. De film ligt volkomen vlak en verandert ook niet door inwerking van vocht of water. "Arcasol" munt voorname lijk uit door maatvastheid, volkomen transparantheid, het niet afspringen of losbarsten van inkt- of potloodlijnen. Het is ver der onontvlambaaro Er bestaan twee kwaliteiten."Arcasol" speciaal is 102 cm breed en gaat in kwaliteit nog uit boven gewoon "Arcasol", dat 110 cm breed is. Beide kwaliteiten worden geleverd in rollen van 5, 10 en 50 m, Tekeningen op "Arcasol" kan men bespuiten met een speciale vloeistof, welke in de lucht verhardt tot een beschermende, taaie en dunne, transparante huid, die desgewenst plaatselijk kan wor den weggeradeerd en, na wijziging in de tekening, wederom kan worden aangebracht. Nog belangrijker was mijn ervaring, dat de nieuwste procédé's het reproduceren van kaarten in geheel nieuwe banen geleid hebben. Het "Aluna"-reflex procédé maakt het mogelijk lichtdrukken te vervaardigen van tekeningen, die niet op transparant materiaal zijn getekend; zelfs als dit ondoorzichtige papier aan beide zij den figuratie bevat. Met 'behulp van speciaal fotografisch papier, "Aluna"-reflex papier, vervaardigt men een reflex-negatiefDaarna wordt dit negatief op "Aluna" contact-papier gereprodaieeerdwaardoor men de beschikking verkrijgt over een Xiehtdoorlatend en voor lichtdruk-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 2