2 ken geschikt positief tussenorigineelHet verder lichtdrukken biedt dan geen moeilijkheid meer. Een eigenlijke fotografische apparatuur (opname-camera) is voor dit procédé niet nodig. Het reproduceren geschiedt gewoon door middel van kopiëren. Men be hoeft slechts over eenvoudige apparaten te beschikken die, ria korte oefening, kunnen bediend worden door overigens technisch ongeschoold personeel. Het "Aluna"-direct positief procédé opent tot dusverre onge kende perspectieven en is bij uitstek geschikt voor reproductie van de meest ingewikkelde figuraties, topografische kaarten zelfs niet uitgesloten. Het origineel wordt door eenvoudige doorlichting op Aluna"- speciaal-film "L" gekopieerd. Het ontstane negatief wordt na ontwikkeling (hetgeen geschiedt in een speciaal bad) in een posi tief omgekeerd. He aldus verkregen film-calque is buitengewoon transparant, contrastrijk en maatvast. Het lichtdrukken geschiedt verder volgens de "Ozalid^methode Met deze eenvoudige werkwijze verkrijgt men haarscherpe afdrukken, die door druk niet kunnen worden verbeterd. Het is niet mogelijk in dit korte artikeltje een beschrijving te geven van de grote verscheidenheid aan materialen en appara ten, welke ik in bovengenoemde fabriek te zien kreeg. Wellicht bestaat bij een volgend Orgaan daartoe de gelegenheid. Vermelding verdient hier nog het bureau-lichtdrukapparaat "Ultrakop"omdat het dient voor snel kopiëren van lichtdoorlatende of ondoorzich tige stukken (getekend, gedrukt of getypt). Voor ondoorzichtige of aan twee zijden bewerkte originelen wordt dan gekopieerd vol gens het "Aluna"reflex-procédéHet apparaat kan op elke tafel worden opgesteld en kan gebruikt worden voor de formaten 25 x 36 of 36 X 45 cm. Onder de fraaie voorbeelden van reproductie, welke ik in de fabriek "de Atlas" te zien kreeg, noem ik slechts de reproductie van een gedeelte van een gekleurde topografische kaart op 1/25000. In korte tijd werd volgens het direct positief procédé een positieve film en positieve afdruk daarvan verkregen, welke beide aan de hoogste eisen voldeden. De fijnste details waren ook op de afdruk haarscherp te zien. De verschillende kleuren van het origineel kon men ook op de afdruk waarnemen in lichte en donker der tinten, welke het kaartbeeld niet in het minst onduidelijk maakten. De verkregen positieve film kan verder steeds gebruikt worden voor een onbeperkt aantal afdrukken. Het bezoek aan de fabriek "de Atlas" heeft mij de overtuiging geschonken, dat "mechanische reproductie" de aandacht verdient van ieder, die voor de opgave staat kaarten of andere bescheiden te kopiëren. De bekendheid met bovengenoemde systemen zal dan leiden tot de meeste economische oplossing. Dat hiermede nieuwe mogelijkheden aanwezig zijn voor geheel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 3