3 mechanisch vervaardigen van kaarten op 1/1000 uit verkleinde re producties van kaarten op 1/250 zal in de toekomst blijken. Den Haag, October 1941. JosBongaerts LANDMEETKUNDIG TEKENEN VERNIEUWEN VAN BIJSLAPEN EN ANDERE PLANS, A. Bi jbladen De vernieuwing van bijbladen volgens de methode der kaarte- ring uit oude gegevens werd o.a. toegepast aan het bureau voor bijbladenvernieuwing te Zutphen in de jaren 1922 en volgende De destijds daartoe gegeven voorschriften volgen hier. Leidraad bi.i de vernieuwing van bijbladen Het benodigde archief. Ten dienste van de vernieuwing van bijbladen worden de navol gende stukken in gebruik genomen: minuutplan, oud bijblad, hulp- kaarten, veldwerk (ook dat van grensuitzettingenproces-verbaal van grensbepalingregister van driehoeksmeting en boek van be rekening Aanvangswerkzaamheden Het minuutplan wordt onderzocht op de gebreken, die een nauw keurig kopiëren kunnen bemoeilijken, zoals kreuken, breuken of groeven; zo goed mogelijk moeten deze gebreken te vorem worden verbeterd of weggenomen. Verder worden de kromme en gebroken lijnen op de krommings- en Breekpunten met streepjes in zacht potlood afgekapt (zie figo32; zodat ze bij het kopiëren een scherper beeld van de lij nen geven. Ook de achterzijde van het minuutplan moet schoon zijn. In de gevallen, dat dit nodig blijkt, moet die zijde worden gereinigd; dit kan op uitstekende wijze geschieden met geraspt gummi. Men wrijve potlood- (of inkt-)gummi op schuurpapier als over een rasp heen en weer, verzamele de kruimels om ze op de achterzijde van het plan uit te strooien en ze met de volle hand heen en weer te wrijven totdat stof en vuil verminderd is. fig 32.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 4