Ruilverkaveling en pacht, F.Buissink 21 der Vereniging van. TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER 5e Jaargang No. 3.April1947 BESTUUR Voorzitter: W.Koopmans, Leusderweg 215,Amersfoort Tel: 3228. Secretaris: Jos.Bongaerts, v.Eaukenbergestraat 92 Voorburg. Penningmeester: G.W.WegereefRotterdamschedijk 210c. Schiedam. Postrek:215466 Lid: H.Boom, Passavantlaan 1, Arnhem. Lid: D.de Vries, Laakkade 60, s Gravenhage -o-o-o-o-o-o-o-o- INHOUD Blz. Meten,berekenen en tekenen ten behoeve van de kustartillerie op Cura9ao M.Smidt 2 met onderschrift van D.de Vries 8 Ophangtheodolieten J.J.de Koningh .11 Vraagstukken met een landmeet kundige inslag, D.de Vries. 14 Urbanisatie 17 Vervolg op Wetsontwerp: Over-en inschrijving, 20 Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden 25 Plaatsingsbesluit 26 Dei). Haag bouwt op, Amsterdam bouwt aan zijn toekomst. 26 Documenten reproductie. 28 Bestuursmededelingen, 29

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1947 | | pagina 1