TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER y BBjy DER VERENIGING VAN l'ë N< L. C, Jn BIBLIOTHEEK OPGERICHT I AUGUSTUS 1897 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: W. KOOPMANS LEUSDERWEG 215 5e JAARGANG No. 4 TELEFOON 3228 AMERSFOORT JUNI 1947

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1947 | | pagina 1